FABRICA DE STALPI METALICI ZINCATI - ELECTROMONTAJ SA
stalpi metalici zincati si zincare termica de calitate
   Home      Produse & Servicii
                                                                             

                        FABRICA de STALPI METALICI ZINCATI realizeaza pentru clienti urmatoarele tipuri de structuri metalice si operatii specifice :
STEEL TOWERS FACTORY made for clients following types of steel structures and specific operations:
 
        1. - Stalpi metalici bulonati din cornier pentru Linii Electrice Aeriene (LEA) de la 20 kV la 400 kV;
                - Bolted metal poles for overhead lines of angle (LEA) from 20 kV to 400 kV;
 
                     

 

                   2. - Console si armaturi pentru stalpi de lemn si beton pentru transport energie electrica
                            - Brackets and fittings for wood and concrete poles for electricity transport
 
                   
 
                    
 
 
              3. - Structuri metalice bulonate sau sudate pentru Statii de Transformare;
                         - Bolted or welded steel structures for substations;
 
            

 

                          4. - Structuri metalice pentru constructii tip HALE
                                     - Metallic structures for industrial buildings

            
 
           

 

              5. - Orice alt tip de structura metalica cu sau fara proiectul clientului:
                   - Any other type of metallic structure with or without client project:
 
                             - pentru iluminat -for lighting 
                                                                                                                                 

                             - pentru autostrazi si semnalizari rutiere - for highways and traffic signals;
                             - pentru caile ferate - for railways;
                             - pentru tramvaie, troleibuze - for trams, trolleybuses ;
                             - hale industriale, etc. - industrial buildings, etc.
 

 

            
  
        6.- Oferim posibilitatea executarii prelucrarii tablelor groase dupa proiectul clientului (debitare cu plasma si gaurire in coordonate):
               - We support processing thick sheet after client designing (plasma cutting and drilling coordinates):
 
                  
 


                       7. - Oferim posibilitatea executarii operatiilor de sudura pentru produsele clientului, garantand calitatea sudurii conform cerintelor tehnice ( prin incercari nedistructive - lichide penetrante- sau distructive).
                               -We can execute welding operations for client products, ensuring weld quality according to technical requirements (through non-destructive testing - Liquid penetrante- or destructive).
                                  

 
             8. - Executam acoperiri metalice de protectie anticoroziva prin zincare termica, garantind obtinerea unei grosimi minime de strat de 80 μm.
                           Baia de zincare are o lungime de 11 m, latime de 0,75 m, adincime de 1,15 m.
 
                        - We perform metal coating for corrosion protection by hot dip galvanizing, ensures  a minimum layer thickness of 80 μm.
                            Galvanizing bath has a length of 11 m, width 0.75 m, depth of 1.15 m.
 
                 
 
             9. - Executam testarea stalpilor conform specificatiilor clientului in propria noastra Statie de Incercari Stalpi
                   - Perform testing for steel towers according to customer specifications in our own Towers Testing Station